A17 Daudzskatīšana

Vairāku skatu mikroskops, kas galvenokārt paredzēts mācību un izglītības vajadzībām. Savienojot 2 vai vairākus saliktus mikroskopus ar optisko ceļu caurulēm un statīvu, skolotāji var 2 - 10 studentiem dalīt savu reālā laika skata lauku mikroskopā. Kad skata laukā ir lāzera rādītājs, kuru kontrolē skolotājs, studentam ir viegli parādīt un iemācīt strādāt mikroskopā vai kopā pētīt objektus.